Tomasz Żur         +48 600 800 856
Michał Kozubek  +48 784 060 781

Inwentaryzacje obiektów

Inwentaryzacje obiektów przed inwestycyjne

Przeprowadzamy inwentaryzacje obiektów przed inwestycyjne, sporządzamy protokoły z miejsca inwentaryzacji z naniesionymi wymiarami obiektu oraz dokumentacją zdjęciową.

Oferujemy również wykonanie aranżacji zinwentaryzowanego obiektu.