Inwentaryzacje obiektów

Przeprowadzamy inwentaryzacje obiektów przed inwestycyjne, sporządzamy protokoły z miejsca inwentaryzacji z naniesionymi wymiarami obiektu oraz dokumentacją zdjęciową.

Inwentaryzacja obiektów to kluczowy element przed przystąpieniem do planowanej inwestycji, podczas inwentaryzacji w obecności klienta można wprowadzić wszystkie koniczne zimny, aby dostosować obiekt do dzisiejszych standardów omówić wszystkie wyprowadzenia instalacji, które są kluczowe do umiejscowienia urządzeń takich jak komory chłodnicze, ekspresy, banery reklamowe czy prawidłowe ustawienie strefy sprzedaży.

Po wykonaniu inwentaryzacji przygotowujemy projekt 2D.

Inwentaryzacje obiektów przed inwestycyjne

 

Inwentaryzacje obiektów

Jednym z obszarów, w których ToMiService wspiera swoich Klientów, jest wykonywanie ekspertyz technicznych w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych przeznaczonych pod planowane inwestycje. Jako doświadczony wykonawca tego rodzaju usług, zapewniamy szeroki zakres wsparcia, sporządzając dokładny protokół z inwentaryzacji magazynu lub sklepu wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokładne obmiary połączone z inspekcją stanu faktycznego nieruchomości umożliwiają zaplanowanie kluczowych decyzji dotyczących wykonania instalacji, zaplanowania strefy sprzedaży czy umiejscowienia urządzeń gastronomicznych.

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Pod pojęciem inwentaryzacji obiektów budowlanych np. magazynów kryje się proces dokładnego i kompleksowego badania oraz dokumentowania istniejącego stanu technicznego i funkcjonalnego nieruchomości. Proces ten obejmuje szczegółowe sprawdzenie wszelkich istniejących elementów konstrukcyjnych, wymiarów budynku, wykonanych instalacji, wyposażenia, oraz innych istotnych aspektów.

Głównym celem ekspertyzy jest zebranie kompletnych informacji o obiekcie budowlanym w celu sporządzenia szczegółowej dokumentacji technicznej. Protokół z inwentaryzacji może zostać użyty do różnych celów, takich jak modernizacja nieruchomości, rozbudowa lub rozbiórka magazynów, czy planowana zmiana sposobu użytkowania. Badanie stanu faktycznego obiektów często przeprowadzane jest również w celach prawnych i administracyjnych.

Inwentaryzacje obiektów z ToMiService

W trakcie wykonywania prac inwentaryzacyjnych przeprowadzamy szczegółowe pomiary, sporządzamy protokół, dokumentację zdjęciową oraz modele 2D nieruchomości. Pozyskujemy również niezbędne informacje na temat zastosowanych materiałów budowlanych, użytych technologii, stanu technicznego magazynu lub innego zleconego nam obiektu oraz stopnia zużycia poszczególnych elementów budynku. W wyniku inwentaryzacji powstaje szczegółowa dokumentacja, obejmująca m.in. raporty, rysunki i opisy techniczne, zdjęcia czy specyfikacje materiałów, a także ewentualnie oceny stanu technicznego oraz instalacji. Zakres danych każdorazowo precyzyjnie dopasowujemy do potrzeb klienta oraz specyfiki planowanej inwestycji. Integralnym elementem protokołu z inwentaryzacji obiektów mogą być również rekomendacje dotyczące koniecznych do przeprowadzenia napraw czy modernizacji.

Rzetelnie wykonana ocena stanu technicznego magazynów i innych nieruchomości ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestora, jak i projektanta, ale również dla wykonawcy prac remontowych oraz organów wydających decyzje administracyjne dotyczące danego obiektu budowlanego.

Kiedy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji?

Całkowity brak dokumentacji technicznej lub jej niekompletny charakter to jedna z najczęstszych sytuacji, w których nowi lub potencjalni właściciele nieruchomości zlecają nam wykonanie dokładnej analizy jej faktycznego stanu. Inwentaryzacja magazynów, sklepu czy lokalu gastronomicznego ułatwia ocenę możliwości oraz ekonomicznej opłacalności wykonania remontu, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu. Informacje zawarte w protokole, dokumentacji zdjęciowej oraz modelu 2D pozwalają uzyskać aktualną wiedzę na temat stanu technicznego obiektu, wykryć jego ewentualne wady techniczne oraz ustalić szczegółowy zakres prac.

Inwestor, pragnący zaadaptować przestrzeń lokalu do własnych potrzeb, uzyskuje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wymiarów pomieszczeń, sposobu prowadzenia instalacji czy zastosowanych technologii. Dane te ujęte w protokół są niezbędne m.in. przy planowaniu optymalnego rozmieszczenia poszczególnych mebli gastronomicznych, regałów w magazynie czy organizacji strefy sprzedaży.

Protokół z inwentaryzacji – co powinien zawierać?

Niezależnie od szczegółowych wytycznych, wynikających ze specyfikacji lub przeznaczenia konkretnego obiektu, jak również z charakteru projektowanej inwestycji, protokół z inwentaryzacji określa podstawowe wskaźniki technicznie oraz ekonomiczne nieruchomości, takie jak:

  • długość, szerokość oraz wysokość budynku,
  • zestawienie powierzchni i wymiarów poszczególnych pomieszczeń,
  • powierzchnia zabudowy,
  • powierzchnia użytkowa magazynów,
  • kubatura,
  • opis techniczny, uwzględniający m.in. rodzaj zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
  • opis przebiegu wszystkich instalacji,
  • dodatkowe dane techniczne.

Uzupełnienie protokołu stanowią rysunki techniczne, dokumentacja zdjęciowa oraz projekt 2D wykonany na podstawie zebranych informacji.

ToMiService – kompleksowe inwentaryzacje pod inwestycje

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie szczegółowych ekspertyz i obmiarów magazynów oraz pozostałych nieruchomości pod planowane projekty inwestycyjne. Korzystając ze wsparcia wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, zyskują Państwo pewność, że inwentaryzacja obiektów zostanie wykonana w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Jednocześnie zapewniamy elastyczne podejście, skupiając się na zawarciu w protokołach oraz raportach informacji kluczowych z punktu widzenia Klienta, oraz planowanego zamierzenia inwestycyjnego.