Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Inwestowanie to złożony proces, uwarunkowany czynnikami ekonomicznymi, prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi. Nieruchomości komercyjne są specyficznym towarem i alternatywną formą lokowania kapitału. Kluczową rolę w realizacji przedsięwzięć budowlanych odgrywa inwentaryzacja obiektu, który ma być przedmiotem zakupu (sprzedaży) lub dalszej eksploatacji. Może ona mieć charakter doraźny, wynikający z nadzwyczajnych wydarzeń, lub cykliczny. Z artykułu dowiesz się o znaczeniu tych analiz. Zapraszamy do lektury!

Czym jest inwentaryzacja budowlana i jakie są jej elementy?

To proces dokładnego badania i dokumentowania fizycznych, technicznych i funkcjonalnych aspektów danego obiektu. Celem inwentaryzacji jest opracowanie kompleksowego i precyzyjnego zestawienia informacji na temat struktury, wyposażenia oraz stanu nieruchomości.

Kluczowymi elementami każdej inwentaryzacji są opisy:

  • struktury budowlanej obiektu – w tym fundamentów, ścian, dachu, stropów, kondycji konstrukcji oraz ogólnej architektury,
  • stanu instalacji – elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
  • wyposażenia wnętrz – dotyczących takich elementów jak meble, sprzęt, maszyny, a także wszelkich dodatków dekoracyjnych,
  • przestrzeni zewnętrznej – przegląd może również obejmować analizę stanu otoczenia obiektu.

Zdjęcia, rysunki, raporty, protokoły są ważnym załącznikiem do inwentaryzacji, który pomaga inwestorowi poznać stan obiektu.

Specyfika inwentaryzacji okresowej (cyklicznej)

Ten rodzaj przeglądu stanowi nieodłączny element skutecznego zarządzania nieruchomościami. To cykliczne badanie stanu technicznego i architektonicznego budynku, przeprowadzane w określonych, regularnych odstępach czasu. Inwentaryzacja cykliczna pozwala na diagnozę stopnia zgodności z obowiązującymi normami budowlanymi oraz przepisami prawa. Okresowy przegląd stanowi również narzędzie do identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa eksploatacji. To ważne w kontekście uniknięcia sytuacji kryzysowych.

Inwentaryzacja okresowa polega na systematycznie dokonywanej ocenie obiektu. W zależności od charakteru nieruchomości, stopnia eksploatacji oraz funkcjonującej w przedsiębiorstwie polityki analiza jest wykonywana raz na rok lub kilka lat. Jej celem jest aktualizacja wiedzy na temat stanu technicznego, struktury i funkcji obiektu, umożliwiając skuteczne zarządzanie nieruchomością. Proces ten obejmuje ocenę zarówno elementów zewnętrznych, jak i wewnętrznych budynku.

Na podstawie wyników okresowego przeglądu możliwe jest skuteczne zaplanowanie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. Określenie obszarów wymagających naprawy pozwala na efektywne utrzymanie obiektu. Cykliczna inwentaryzacja jest kluczowym elementem długoterminowej eksploatacji i poprawnego zarządzania nieruchomościami, co przekłada się na stabilność działań. Dokładna dokumentacja stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu może wpływać na podniesienie jego wartości, zarówno w kontekście transakcji, jak i inwestycji.

Regularnie przeprowadzane przeglądy są niezbędne do zachowania zgodności budynku z aktualnymi przepisami, co jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Systematyczne inwentaryzacje pełnią funkcję prewencyjną umożliwiając wczesne wykrywanie ewentualnych usterek. Protokół inspekcji może zostać użyty do różnych celów, takich jak modernizacja obiektu, rozbudowa lub rozbiórka magazynu czy planowana zmiana sposobu użytkowania.

Na czym polega inwentaryzacja doraźna (nadzwyczajna)?

Ten przegląd jest przeprowadzany w odpowiedzi na konkretne, nagłe zdarzenia lub sytuacje kryzysowe. Inwentaryzacja nadzwyczajna ma na celu szybkie uzyskanie aktualnej wiedzy o stanie obiektu w danym momencie. Taka doraźna ocena może być podyktowana m.in.:

  • awarią technicznej infrastruktury,
  • przyczynami losowymi (pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi itp.), w wyniku których doszło do uszkodzenia obiektu i jego wyposażenia,
  • chęcią natychmiastowego kupna/sprzedaży nieruchomości i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Inwentaryzacja doraźna charakteryzuje się dużą elastycznością i szybkością działania. W odróżnieniu od cyklicznej (okresowej), która jest planowana i przeprowadzana z wyprzedzeniem, analiza nadzwyczajna wymaga błyskawicznej reakcji na nagłe zdarzenia. W jej ramach często wykorzystuje się nowoczesne technologie, takie jak drony, skanery laserowe czy kamery termowizyjne. Te narzędzia umożliwiają uzyskanie precyzyjnych informacji o stanie obiektu, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach lub w przypadku wielopoziomowych i dużych budynków.

ToMiService – okresowe i doraźne inwentaryzacje budowlane

Istnieją różne sytuacje, w których konieczne jest dokonanie oceny stanu budynku. Może to być między innymi przebudowa, nadbudowa, modernizacja wybranych segmentów lub generalny remont obiektu. ToMiService oferuje usługi okresowej i doraźnej inwentaryzacji. Jako profesjonaliści podchodzimy do zlecenia kompleksowo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie podjąć się każdego wyzwania w zakresie oceny obiektów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!