Na czym polega serwis regałów?

Na czym polega serwis regałów?

Kluczowym elementem wyposażenia logistyczno-dystrybucyjnych przestrzeni są systemy do składowania towarów. Konstrukcja regałów powinna gwarantować przechowywanie artykułów bez zmian ich właściwości oraz sprawną obsługę przez personel, zgodnie z przepisami BHP. Jedną z niezbędnych czynności zapewniających bezpieczeństwo ludzi i przechowywanych ładunków jest szczegółowa kontrola stanu infrastruktury magazynowej. Może ona przybrać formę bieżących, okresowych, eksperckich przeglądów. Na czym one polegają, co obejmują i jakie mają znaczenie? O tym dowiesz się z naszego artykułu, do przeczytania którego serdecznie zapraszamy.

Rodzaje przeglądów regałów magazynowych

Kontrola infrastruktury do składowania towarów może mieć trzy podstawowe formy. Pierwszą są bieżące przeglądy regałów magazynowych, które polegają na codziennej, cotygodniowej lub comiesięcznej ocenie wzrokowej kondycji konstrukcji. Podczas tych inspekcji pracownicy magazynu skupiają się na wykrywaniu ewentualnych uszkodzeń, luzów czy innych nieprawidłowości, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcjonalność regałów.

Bieżące przeglądy magazynowe umożliwiają identyfikację usterek na wczesnym etapie, zapobiegając ewentualnym stratom finansowym, wynikającym z konieczności wykonania kosztownej naprawy czy wymiany konstrukcji na nowe modele. Drugi rodzaj serwisu to okresowe, regularne i stałe kontrole, które są zaplanowane w harmonogramie. Ich częstotliwość wynika również z zaleceń producenta danego typu regałów magazynowych. Przeglądy okresowe pełnią kluczowe funkcje w utrzymaniu bezpieczeństwa i trwałości systemów składowania towarów.

Co najmniej raz w roku powinny natomiast odbywać się inspekcje w trzeciej formie, jaką są eksperckie przeglądy regałów magazynowych. Te czynności są przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów z zewnętrznych firm, którzy mają doświadczenie w profesjonalnym serwisowaniu infrastruktury do składowania produktów. Takie szczegółowe oceny techniczne są wykonywane przez osoby z wiedzą z zakresu inżynierii, bezpieczeństwa magazynowego oraz norm i przepisów związanych z konstrukcjami nośnymi. Zapewnia to  rzetelność i wiarygodność analizy.

Co obejmuje bieżący i ekspercki przegląd regałów magazynowych?

Podczas przeglądu szczególną uwagę zwraca się na stan techniczny regałów. Wnikliwa analiza ma za zadanie wykrycie wszelkich deformacji, pęknięć, defektów, które wpływają na stabilność konstrukcji. Kontrola obejmuje także ocenę:

  • wypionowania rzędów –  bezpośrednio wpływających na warunki składowania towaru oraz bezpieczeństwo pracowników,
  • uszkodzeń belek nośnych, półek, wsporników  – które negatywnie oddziałują na nośność całego systemu do składowania. Odkształcenia wykraczające poza obowiązujące normy mogą powodować zaburzenia statyki konstrukcji regału i stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla personelu i towaru,
  • elementów połączeniowych – mających kluczowe znaczenie dla stabilności regałów magazynowych. W trakcie bieżącego, okresowego lub eksperckiego przeglądu sprawdzane są nity, śruby, stopy. Nie powinny one mieć żadnych luzów czy śladów odkształceń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo podczas użytkowania,
  • sposobu składowania towaru w regałach paletowych i zgodności przechowywania materiałów z zalecanymi normami i ograniczeniami dotyczącymi obciążeń,
  • obecności i aktualności tabliczek znamionowych – które informują o nośności oraz innych istotnych parametrach technicznych. Kontrola jest ukierunkowana na wykrycie, czy sposób ustawienia towaru na jednostce ładunkowej zapewnia stabilność ładunku,

Podczas kontroli wyposażenia magazynowego sprawdzane są zarówno elementy konstrukcyjne, jak i pozostałe aspekty mające bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Mowa tu o równomiernym obciążaniu mebli, umiejętnym umieszczaniu i przemieszczaniu ładunków, czy tak prozaicznej kwestii, jak stan palet.

W czasie zaplanowanego przeglądu konieczne jest również sprawdzenie obecności aktualnej dokumentacji regałów magazynowych, co stanowi podstawę do monitorowania oraz utrzymania odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Kontrole kończą się sporządzeniem protokołu i wydaniem zaleceń dotyczących ewentualnych napraw, modyfikacji czy modernizacji systemów do składowania towarów.

Eksperckie przeglądy regałów magazynowych – postaw na sprawdzoną i rzetelną firmę

Pracownicy specjalistycznego serwisu mają zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie kontrolowania systemów do składowania towarów. Dzięki temu są w stanie dokładnie ocenić stan techniczny oraz zgodność metod przechowywania artykułów z normami i przepisami. Ekspercki przegląd regałów magazynowych to inwestycja w bezpieczeństwo i funkcjonalność magazynu. Postawienie na profesjonalistów – firmę ToMiService – jest gwarancją otrzymania rzetelnej i wiarygodnej oceny. Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem kontroli swoich systemów zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania  z naszej kompleksowej i atrakcyjnej cenowo oferty.